Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte hjelpebehov

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23:59
Bilde av sparegris bak tre tårn av pengemynter

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 14.02.2023

Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Prioritering 1

Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT-modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT).

Prioritering 2

Det gis tilskudd til etablering av andre allerede utprøvde kunnskapsbaserte modeller som f. eks. Housing First, og utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Dette omfatter tiltak som treffer ROP gruppen herunder utprøving av Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT).

For utfyllende informasjon om prioriteringer se regelverket for tilskuddsordningen.

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se link til Helsedirektoratets nettside.

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23:59