Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23:59
Bilde av noen norske pengesedler

Tidligere het tilskuddet "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging".

 

Publisert 13.02.2023

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Prioritering 1

Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av Flexible Assertive Community Treatment ung (FACT ung).

Prioritering 2

Utvikling og etablering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak i lokale lavterskeltilbud og annen modellutprøving for tilgjengelig og helhetlig lavterskeltilbud som f. eks. etter modell av Ung Arena.

For mer informasjon se Helsedirektoratets nettside under lenker.

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024 23:59