Stort oppmøte på kurs i naturmangfaldlova

Fleire deltakarar frå kommunar, miljøkonsulentar og statlege etatar hadde møtt fram for å lære meir om naturmangfaldlova.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.12.2014

Fylkesmannen arrangerte onsdag 10. desember kurs i naturmangfaldlova i Statens hus. Hovudtyngda av kurset dreide seg om krava forvaltninga har til utgreiing av natur- og miljøomsyn. Fullt hus og ihuga deltakarar, vitna om stort engasjement og interesse for fagfeltet.

Sjå foredraga frå kurset i høgremenyen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.