Landbrukskonferansen 2022 blir digital

Dato:
21. mars 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rogaland bondelag, Agrovisjon, KS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap

Vi må diverre konstatere at det blir vanskeleg å gjennomføre landbrukskonferansen fysisk som planlagd. Saman med eigargruppa vel vi å halde ein kortversjon av konferansen digitalt.

 

Publisert 06.10.2021

Vi arbeider med å tilpasse programmet til ein digital versjon av konferansen, og meir informajon kjem om kort tid. Allereie no kan vi røpe at utdeling av Heidersprisen i landbruket i Rogaland går som planlagd. 

Mange eigarar av konferansen

Landbrukskonferansen er eit samarbeid mellom Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rogaland bondelag, Agrovisjon, KS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap.

Program. NB! BLIR ENDRA

08.30 

Registrering og servering av te, kaffi og frukt

 
09.00 Velkomen!  Bent Høie, statsforvaltar i Rogaland
09.10  Norsk matproduksjon inn i framtida – moglegheiter og utfordringar  Sandra Borch, landbruks- og matminister
09.30 Dansk jordbruk og miljøambisjonar Lone Andersen, viseformann for Landbrug & Fødevarer
09.50 Eit berekraftig landbruk – kva er det og kva må til? Hanne Fjerdingby Olsen, postdoktor på NMBU, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap  
10.10 Meir info kjem Vent i spenning

10.30 

Beinstrekk og kaffi

 
10.45 Korleis rekruttere den berekraftige bonden?    Linda Gilje, rektor på Øksnevad vgs
11.00  Landbruket, ein trygg, attraktiv og god arbeidsplass?  Eirin Sund, regionleiar for LO Rogaland
11.15 Me har ingen bønder å miste Magnus Flåten Nickelsen, prosjektleiar for Grønt Spatak i Natur og Ungdom 
11.30 Suksesshistorier om frukt og sider i Hjelmeland Dan Olav Sæbø og Bodil Kvame, gardbrukarar og siderprodusentar
11.45  Utdeling av Heidersprisen for landbruket i Rogaland Geir Skadberg, styreleiar i Rogaland landbruksselskap

12.00 

 Lunsj

 
13.00 «Fleire bein å stå på» – god inntening på vidareforedling av skogsressursane i kombinasjon med mjølkeproduksjon.  Kjetil Skartland, bonde og skogeigar 
13.20 Biogass og sirkulærøkonomi i Vindafjord  Biovind AS
13.35  Berekraftig og framtidsretta landbruk; på jakt etter teknologiske og løysingar og god agronomi Kari Vervik Holmefjord, direktør i Innovasjon Norge Rogaland

13.50

Pause

 
14.10  Landbrukskonferanse i dag – ka då ittepå? Ingrid Fiskå, stortingsrepresentant frå SV
14.20

Ein samtale om vegen vidare med: 

Ingrid Fiskå (SV), Jarle Bø (Sp) ordførar Randaberg, fleire politikarar kjem,

Aud Jorunn Gjedrem Bru nestleiar Rennesøy bondelag

Samtaleleiar er Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland
14.50  Oppsummering  
15.00 Vel heim!  

 

 

Dato:
21. mars 2022 09:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rogaland bondelag, Agrovisjon, KS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap