Work shop – Prosjekt Bolig for velferd

Dato:
18. november 2021 10:00 - 19. november 2021 13:30
Stad:
Clarion hotel Energy
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestland og Rogaland
Målgruppe:
kommunene i Rogaland og Vestland, som har vært prosjektkommuner i arbeidet med tjenesteutvikling innen boligsosialt arbeid, og statlige aktører som har hatt en rolle inn i prosjektet

Vi inviterer til en siste og avsluttende workshop for kommunene og statlige aktører i Rogaland og Vestland, som har vært prosjektkommuner eller samarbeidende instanser i arbeidet med tjenesteutvikling innen boligsosialt arbeid.

Publisert 29.06.2021

Reiseutgiftene dekkes av kommunene/virksomhetene selv.

Overnatting:  

Ved behov for overnatting dekkes utgiftene til dette for deltakere som har vært involvert i arbeidsgruppen i Haugesund kommune. 

Når det gjelder kommunene i Vestland dekkes overnattingsutgifter for inntil 4 deltakere fra hver kommunene. Utover dette må kommunene dekke kostnadene ved overnatting selv. Spørsmål i denne anledning rettes til Statsforvalteren i Vestland ved Astrid Tveit. 

Det dekkes utgifter til overnatting for statlige aktører som grunnet reiseavstand har behov for dette.

DAG 1

 

Oppstart

Kl 10.00

Lunsj

Kl 12.00

Avslutning

Kl 16.30

Middag

Kl 17.00

 

 

DAG 2

 

Oppstart

Kl 09.00

Lunsj

Kl 11.30

Avslutning

Kl 13.30

 

Dato:
18. november 2021 10:00 - 19. november 2021 13:30
Stad:
Clarion hotel Energy
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestland og Rogaland
Målgruppe:
kommunene i Rogaland og Vestland, som har vært prosjektkommuner i arbeidet med tjenesteutvikling innen boligsosialt arbeid, og statlige aktører som har hatt en rolle inn i prosjektet

Kontaktpersonar