Plan- og byggesakskonferansen 2023

Dato:
20. november 2023 09:00 - 21. november 2023 15:30
Stad:
Clarion Hotel Stavanger (Arne Rettedals gate 14)
Arrangør:
Rogaland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
planleggere, areal- og byggesaksforvaltere i offentlig og privat sektor i Rogaland

Årets viktigste møteplass for planleggere, areal- og byggesaksforvaltere i offentlig og privat sektor i Rogaland. 

Publisert 27.09.2023

Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren inviterer til en todagers konferanse med faglig påfyll fra interessante foredragsholdere og god tid til diskusjon. Fellessesjoner og tematiske paralellsesjoner vil gi anledning til å vende blikket utover og få faglig fordypning. 

Konferansen arrangeres som en del av Statsforvalterens Bærekraftsuke, og bærekraft vil derfor være en rød tråd gjennom konferansen.

Program 20. november

09.00 - 10.00:

 • Registrering og frokost
 • Innlegg fra Professor Jeffrey Braithwaite, som åpner Statforvalterens Bærekraftsuke, streames i eget rom. Tittel: Preparing for climate change and pandemics: sustainable ecosystems and healthcare by 2030

10.00 - 12.00:

 • Velkommen - åpning av konferansen
 • Stein P. Aasheim, forfatter og eventyrer - Tivoli i Fjellheimen
 • Carlo Aall, klimaforsker Vestlandsforkning - Sammenhengen mellom samfunnsplanlegging og klimarisiko 
 • Fylkeskommunens hjørne

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 1545:

 • Paneldebatt - Plan eller dispensasjon? Paneldeltakere: Pål Morten Borgli, politiker i Sandnes kommune, Kent Håkull, avdelingsleder plan i Haugesund kommuneHenrik Lundberg, byarkitekt i Stavanger kommuneTor Grimstvedt, partner i Ramp arkitekter Christine Sagen Helgø, partner i Camar AS
 • Statsforvalterens hjørne
 • Kommunal- og distriktsdepartementet presenterer nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027.

15.45 : Slutt på dagens program

19.00: Lyst på mer mingling og sosialt samvær? Bli med på plan- og byggesakstreff på Cirkus i Fargegata, Øvre Holmegate 23.

Program 21. november

08.30 - 09.00: Kaffe og mingling

09.00 - 10.00:

 • Velkommen
 • Gunnar Hæreid, assisterende statsforvalter i Vestland og medlem av Gjerdrumutvalget " Samfunnssikkerhet og beredskap i plan- og byggesaker. 

10.00 - 12.00: Paralellsesjoner i ulike rom

 • Hvordan jobbe kunnskapsbasert med KPA
 • Byggesaksbehandling - estetikk
 • Attraktive tettsteder og kulturmiljø
 • Klima i plan
 • Barn og unges interesser i plan

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.00: Paralellsesjoner i ulike rom

 • Klimarisiko i planlegging og ROS-analyser
 • Byggesaksbehandling - legalitetsprinsippet
 • Planlegging for friluftsliv
 • Massehåndtering
 • Bærekraftige velferdssamfunn med hovedfokus på universell utforming

15.15 - 15.30: Avslutning

Paralellsesjoner

På dag to blir det arrangert to bolker med parallellsesjoner. Deltakere kan delta på én sesjon mellom klokken 10.00 – 12.00 og én mellom klokken 13.00 – 15.00

Påmelding

Du kan velge å delta på hele konferansen eller bare en av dagene. Pris per dag er 825 kroner. Det er også mulig å følge konferansens første dag via streaming for 300 kroner. 

Påmeldingsfristen er 31. oktober. 

Meld deg på Plan- og byggesakskonferansen 2023

Dato:
20. november 2023 09:00 - 21. november 2023 15:30
Stad:
Clarion Hotel Stavanger (Arne Rettedals gate 14)
Arrangør:
Rogaland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
planleggere, areal- og byggesaksforvaltere i offentlig og privat sektor i Rogaland