Medvirkning. Ka er problemet?

Dato:
22. november 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Folkets Hus, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Barn av rusmisbrukere (BAR), RVTS Vest, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, KORUS Stavanger, proLAR Nett, RKBU Vest, Pårørendesenteret, Ivareta, NAPHA, RIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, A-larm og Mental Helse.
Målgruppe:
bruker- og pårørendeorganisasjoner og ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten og regionale kompetansesentre

Onsdag 22. november arrangerer vi en regional konferanse for kunnskapsdeling, samarbeid og engasjement for det regionale psykisk helse- og rusarbeidet – med fokus på brukermedvirkning og traumer.

Publisert 09.06.2023

I 2022 etablerte Statsforvalteren i Rogaland et nettverk bestående av bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetansesentre på psykisk helse- og rusfeltet. Hensikten er at man i fellesskap skal fremme tiltak som kan bidra til økt bruker- og pårørendeaktivitet innenfor området psykisk helse og rus i Rogaland.

På oppdrag fra nettverket blir konferansen arrangert for første gang i høst.

Frist for påmelding er 15.november 2023

Dato:
22. november 2023 09:00 - 15:00
Stad:
Folkets Hus, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, Barn av rusmisbrukere (BAR), RVTS Vest, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, KORUS Stavanger, proLAR Nett, RKBU Vest, Pårørendesenteret, Ivareta, NAPHA, RIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, A-larm og Mental Helse.
Målgruppe:
bruker- og pårørendeorganisasjoner og ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten og regionale kompetansesentre

Kontaktpersonar

Dokument