Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?

Dato:
20. november 2023 13:15 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i kommuner, IPT gårder, barnevernstjenesten
Påmeldingsfrist:
15. november 2023 23:59
Foto: Karoline O.A. Pettersen

I bærekraftsuka arrangerer vi webinar om Inn på tunet for å synliggjøre de muligheter gården kan tilby barn og unge. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Tilbudene tilpasses alle nivå og alder. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.

Publisert 08.09.2023

Webinaret er gratis, påmelding via skjema. 

Program

Vi åpner for tilkobling teams fra kl. 13.15 og starter kl. 13.30 med følgende innhold:

  • Velkommen

v/ Åse Hodne Hørsdal, Statsforvalteren i Rogaland

  • Gårdshelg og gårdsaktiviteter for barn og unge på Snurrevarden Gård – hvordan kan tilbudet på gård føre til mestring, utvikling og trivsel.

v/ Ynskje Kaldheim, Snurrevarden Gard, Karmøy

  • Erfaringer med Snurrevarden Gard og andre godkjente IPT gårder som tiltak for barn og unge.

v/ Anne Fretheim Larsen, barnevernleder i Årdal kommune

  • Informasjon om Bufdir midler til åpne møteplasser, ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge på IPT gårder.

v/ Tone Skåtterød, IPT Norge SA

  • Erfaringer med gjennomføring av sommeraktiviteter for barn og unge i samarbeid med Eigersund kommune - Bufdir midler.

v/ Nina Laksesvela, Livet på landet, Bjerkreim

Påmelding

Dato:
20. november 2023 13:15 - 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i kommuner, IPT gårder, barnevernstjenesten
Påmeldingsfrist:
15. november 2023 23:59