Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023

Dato:
21. mars 2023 09:15 - 15:00
Stad:
Gaffel og Karaffel, Øvre Holmeg. 20, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KoRus Stavanger, SIFER, RIO og Sandnes kommune
Målgruppe:
Mellomledere og andre ansatte som jobber i tjenestene, spesialisthelsetjenesten og ACT/FACT team
Påmeldingsfrist:
20. mars 2023 23:59

Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KoRus Stavanger, SIFER, RIO og Sandnes kommune, inviterer til tre fagdager i løpet av 2023.

Publisert 12.12.2022

Dag 1:

21. mars 2023 kl. 09.15-15.00. Tema: Trygge bosettinger og trygge ansatte. Hvordan få til gode bosettinger for de som har omfattende problemer.

Dag 2:

Mai 2023 kl. 09.30-15.00. Tema: Samarbeid mellom tjenestenivå. Hvordan få til godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten?

Dag 3:

Høst 2023 kl. 09.30-15.00. Tema Nabolagsarbeid. NIMBY (Not in my backyard)

 

Påmelding dag 2 og 3 kommer senere.

Dato og sted for de to siste fagdager avklares i løpet av februar 2023.

Fagdagene gjennomføres i Stavanger.

Det er plass til 100 personer. Ved stor pågang vil Statsforvalteren gjøre en prioritering, slik at flest mulig arbeidsteder er representert. 

Påmelding er bindende. Manglende oppmøte blir belastet med kr 350,-.

 

Med forbehold om endringer i program.

Dato:
21. mars 2023 09:15 - 15:00
Stad:
Gaffel og Karaffel, Øvre Holmeg. 20, Stavanger
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KoRus Stavanger, SIFER, RIO og Sandnes kommune
Målgruppe:
Mellomledere og andre ansatte som jobber i tjenestene, spesialisthelsetjenesten og ACT/FACT team
Påmeldingsfrist:
20. mars 2023 23:59

Dokument