Aktivitetsmessen "Fyll dagene" 2022

Dato:
14. september 2022 10:00 - 14:00
Stad:
DNB Arena, Stavanger
Arrangør:
Stavanger kommune, Statsforvalteren i Rogaland, KoRus Stavanger, Helse Stavanger, A-larm og Recovery Kompetanse
Målgruppe:
De som har eller har hatt utfordringer med rus og/eller psykisk helse, pårørende, ansatte og andre interesserte

Dette kan være noe for deg som har/har hatt utfordringer med rus og/eller psykisk helse.

Publisert 22.08.2022

Men også pårørende, ansatte og andre kan ha utbytte av å droppe inn på messen for å høre mer om de ulike aktivitetstilbudene som er i regionen.

Konferansen er gratis, og du kommer og går som du vil.

Har du lyst å være utstiller? Ta kontakt med Sigrid Dalaker: sigrid.dalaker@stavanger.kommune.no 

 

Dato:
14. september 2022 10:00 - 14:00
Stad:
DNB Arena, Stavanger
Arrangør:
Stavanger kommune, Statsforvalteren i Rogaland, KoRus Stavanger, Helse Stavanger, A-larm og Recovery Kompetanse
Målgruppe:
De som har eller har hatt utfordringer med rus og/eller psykisk helse, pårørende, ansatte og andre interesserte

Kontaktpersonar