Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen

Dato:
25. oktober 2021 09:15 - 12:45
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommunene.

Kommuner inviteres inn til en digital fagdag hvor sårbare barn og unge og deres familier settes på agendaen.

Publisert 17.09.2021

Innledere og tema skal inspirere og utfordre kommunene innenfor sitt handlingsrom til å sette ett trygt hjem for alle på agendaen. Målgruppen vil blant annet være kommunal og politisk ledelse i Rogalandskommuner, men også utbyggere som kan ha interesse av et samarbeid med kommunene.

Velkommen til digital fagdag om bærekraftige oppvekstvilkår for barn og unge i Rogaland.

Lenke til teams sendes til påmeldte ila fredag 22 oktober

Program

09:15-09:20 Velkommen

 

09:20-09:55 Barnekonvensjonen og bærekraftsmålene

Kjell Olaf Richardsen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

09:55-10:00 Pause

 

10:00-10:30 Hvordan kan kommunene ivareta trygge og gode oppvekstmiljø for barn i lavinntektsfamilier

Redd barna v/generalsekretær Birgitte Lange

 

10:30-12:00 Hvordan kan kommunene lykkes med å fremskaffe boliger for vanskeligstillte barnefamilier

Statsforvalteren v/Olav Ohnstad om strategien Alle trenger et trygt hjem.

Tidligere bustadsjef i Lindås Svein Gjerstad viser hvordan med boligprosjektet Hordasmibakken. 

 

12:00-12:45 Lunchfilm: "Så er spørsmålet: Hadde de egentlig råd til det før og?" 

Fagdagen avsluttes med visning av den sterke kortfilmen laget av  Kaisa Hansen Suckow. Filmen gir ett innblikk i livet til en sårbar familie i fattigdom.

Påmelding i skjemaet under. 

 

Påmelding: Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen

Dato:
25. oktober 2021 09:15 - 12:45
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommunene.

Kontaktpersonar

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen har følgende artikler som er særlig relevante i boligsosialt arbeid.

  • Artikkel 3 – Barnets beste
  • Artikkel 12 – Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening
  • Artikkel 13 – Ytrings- og opplysningsfrihet
  • Artikkel 23 – Funksjonshemmede barn
  • Artikkel 26 – Sosial sikkerhet
  • Artikkel 27 – Levestandard