Kontrollkommisjonane i det psykiske helsevernet

Hovudoppgåva til kontrollkommisjonane er å sikre rettstryggleiken til pasientane i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonane fører kontroll med tvangsvedtak, informerer pasientane om klagerett og fører velferdskontroll.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.01.2020

Kontrollkommisjonane i Rogaland

I Rogaland har vi 4 kontrollkommisjonar i det psykiske helsevernet


Publisert 04.03.2019

Søknad om å bli med i kontrollkommisjonane for psykisk helsevern

Du må levere ein søknad for å bli oppnemnd til ein kontrollkommisjon. Her finn du opplysningar om kva Statsforvaltaren treng.


Publisert 04.03.2019

Godtgjering for medlemmene i kontrollkommisjonane

Medlemmene i kontrollkommisjonane skal sende krav om godtgjering 4 gonger i året (kvartalsvis).


Publisert 23.05.2018

Kan du tenke deg å bli medlem i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Rogaland?

Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Fylkesmannen har som oppgåve å nemne opp medlemmar til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.


Publisert 23.11.2015

Sjekkliste reiseregning

Til deg som skriver reiseregning, husk at: