Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022

Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret

8. mai feirer vi friheten. Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet denne dagen hvert år. Da minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet, og hedrer alle krigsveteraner fra 2. verdenskrig og fram til i dag. Siden 1947 har mer enn 100 000 norske kvinner og menn tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land.

Publisert 04.05.2022

Frigjørings- og veterandagen markerer innsats og offer fra de som ga sitt liv for friheten vår, og for de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge.

I Rogaland er det flere kommuner som vil markere denne dagen. De lokale markeringene gir oss anledning til å hedre våre veteraner, takke for innsatsen, og til å markere våre verdier som nasjon. Oversikt over hvor det er markeringer, samt program for dagen, finnes i vedlagte lenker.

Kommuner med egne veteranplaner

Erfaringene etter 2.verdenskrig gjorde at Norge ble en aktiv bidragsyter til fred og stabilitet ute i verden. 100 000 nordmenn har tjenestegjort i rundt hundre internasjonale operasjoner i fire verdensdeler, eksempelvis Tysklandsbrigaden, Libanon, Balkan og Afghanistan. Veteranene er en viktig ressurs for det norske forsvaret, og har verdifull erfaring og kompetanse. I tillegg har de gjort en viktig jobb i tjeneste for Norge.

I 2011 kom regjeringen med en handlingsplan for ivaretakelse av våre veteraner. Planen skal styrke samfunnets oppfølging og anerkjennelse av veteranene. I 2014 kom en oppfølgingsplan til denne, med tiltak som hovedsakelig var rettet mot kommunene. I Rogaland har til nå litt under halvparten av kommunene en egen veteranplan, og vi håper resten kommer etter. Her ligger en oversikt over de som Forsvaret har fått registrert, og noen ligger tilgjengelige på kommunenes nettsider.

Tusen takk for innsatsen

Frigjøringen av Norge etter 2.verdenskrig må aldri gå i glemmeboka. Fred og frihet er ingen selvfølge. Vi bruker denne dagen til å minne hverandre på betydningen av og gleden ved å ha et fritt og demokratisk Norge. Samtidig vil vi hylle de som tok opp kampen mot okkupantene av Norge i 1940-1945.

Vi sender vår takk til alle som har stått opp for vår frihet. De som overlevde – de som falt. Tusen takk for innsatsen!

Med de beste ønsker for frigjørings- og veterandagen 8.mai 2022.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.