Vaksenopplæring

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.02.2022

Vikar- og stipendordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk og som underviser etter den nye integreringsloven

Direktoratet for høyere utdannings og kompetanse (HKDir) tilbyr to støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille kravet om 30 studiepoeng innen norsk som andrespråk.

Søknadsfristen er 28. februar og lærere søker i samarbeid med sin leder.


Publisert 08.09.2021

Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. Den vaksne må søke for at kommunen skal kunne vurdere om nokon har rett til grunnskoleopplæring. 


Publisert 21.06.2021, Sist endra 21.06.2021

Videregående opplæring for voksne

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring for voksne. Det skilles mellom de med voksenrett til videregående opplæring, og de uten rett. Statsforvalteren er klageinstans for inntak i videregående opplæring.


Publisert 21.06.2021, Sist endra 21.06.2021

Enkeltvedtak om rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Fleire kommunar som har grunnskoleopplæring for vaksne opplever at nokre deltakarar ønskjer ein annan progresjon enn kommunen finn forsvarleg. Dette gjeld også for deltakarar i forsøket med modulstrukturert opplæring på nivået under vidaregåande opplæring. Fleire av lov- og forskriftskrava i opplæringslova gjeld i forsøket, mellom anna kravet om at det skal fattast enkeltvedtak etter § 4A-1.


Publisert 03.10.2013

Realkompetansevurdering for vaksne i grunnskolen

Kommunane må fatte enkeltvedtak etter at ein har realkompetansevurdert for å finne ut kva slags opplæring den einskilde vaksne har behov for i dei ulike faga. Enkeltvedtaket er til for å sikre den vaksne sin rettstryggleik.