Introduksjonsprogrammene skal være forskjellige – integreringsloven § 13

Ulikt innhold i intro-programmene

Hvor lang tid du får i introduksjonsprogrammet ditt og hvilket innhold programmet ditt skal ha, avhenger av alderen din og hvilken utdanning du har fra før. Lengden på programmet ditt, skal fastsettes i din integreringsplan og kan ha en varighet på alt fra 3 måneder og opp til 3 år. Du kan også få programtiden din forlenget med ytterligere ett år.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.02.2022

Den korteste programtiden gis til personer som har formell utdanning fra før, mens den lengste tiden innvilges til personer som ikke har noen utdanning fra før. Dersom du ikke har formell utdanning fra før, skal målsettingen din med introduksjonsprogrammet som hovedregel være fullført videregående opplæring. Hensikten med denne målsetningen er å sikre deg en varig tilknytning til arbeidslivet.

Er du uenig i kommunens fastsettelse av introduksjonsprogrammets lengde og innhold, kan du klage på dette til kommunen. Dersom du ikke får medhold i din klage, vil kommunen sende klagen din til Statsforvalteren for endelig behandling.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar