Spørreundersøkelse - oppfølging av adopterte og familiene deres

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. Vi vil derfor gjerne at du som er adoptert, og som er over 18 år, forteller oss hvilke behov for hjelp og støtte som du har hatt i ulike faser av livet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.05.2021

Her er lenke til undersøkelsen

Spørreundersøkelsen er rettet mot deg som er norskadoptert og mot deg som er adoptert fra utlandet. Spørreundersøkelsen er anonym og det tar om lag 10 til 15 minutter å svare. Fristen for å svare er 20. mai.

  • Har du hatt behov for hjelp og støtte som kan ha sammenheng med det å være adoptert, med omsorgssituasjonen din før du ble adoptert eller med omsorgssituasjonen i din adoptivfamilie?
  • Har du tenkt at adoptivfamilien din har hatt behov for hjelp og støtte?
  • Og hvis så, fikk du og adoptivfamilien din den hjelpen og støtten som dere trengte?
  • Har du opplevd at støtteapparatet har behov for mer kunnskap om adopsjonsspesifikke temaer?

Bufdir vil gjerne høre fra deg, om dine erfaringer.

Din tilbakemelding er viktig for at Bufdirs forslag til departementet om etteradopsjonstiltak skal bli best mulig.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar