Forurensning

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.12.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Rælingen kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad av 31.11.2021 med tilleggsinformasjon mottatt 01.03.2022 fra Rælingen kommune, om tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Rælingen kommune.


Publisert 01.12.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Lørenskog kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad av 31.11.2021 med tilleggsinformasjon mottatt 01.03.2022 fra Lørenskog kommune, om tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Lørenskog kommune.


Publisert 25.11.2022

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningsloven for utslipp fra del av ny E18 i driftsfase – område E102 og E103 - Lysaker -Ramstadsletta i Bærum kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Statens vegvesen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tunnelvaskevann og overvann fra deler av ny E18 på strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune.


Publisert 25.11.2022

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Moss tettbebyggelse - Fuglevik renseanlegg

MOVAR IKS har søkt Statsforvalteren om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Moss tettbebyggelse - Fuglevik renseanlegg.


Publisert 14.11.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Flaskebekk brygge i Nesodden kommune

Nesodden kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Flaskebekk brygge i Nesodden kommune.


Publisert 11.11.2022

Kunngjøring av midlertidig tillatelse til anleggsaktivitet som medfører utslipp av urenset avløpsvann til Glomma i Fredrikstad kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 30.09.2022, og i vedtak av 21.10.2022 om endring av frist, ferdigbehandlet søknad fra Fredrikstad kommune, hvor det søkes om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av urenset avløpsvann til Vesterelva i Glomma fra Dokka pumpestasjon. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 11.11.2022

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningsloven for Råzink AS i Råde kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad av 09.03.2021 fra Råzink AS om tillatelse for varmforsinking i Torvstikkeren 18 i Råde kommune.  


Publisert 11.11.2022

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hole tettbebyggelse i Hole kommune

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad av 29.11.2021 fra Hole kommune, om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hole tettbebyggelse i Hole kommune.


Publisert 01.11.2022

Kunngjøring av midlertidig tillatelse til anleggsaktivitet som kan medføre utslipp av urenset avløpsvann til Drammenselva i Drammen kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 26.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Drammen kommune, hvor det søkes om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av urenset avløpsvann til Drammenselva fra Bekkevollen pumpestasjon. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 26.10.2022

Kunngjøring av midlertidig tillatelse til anleggsaktivitet som medfører utslipp av urenset avløpsvann til Glomma i Fredrikstad kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 30.09.2022, og i vedtak av 21.10.2022 om endring av frist, ferdigbehandlet søknad fra Fredrikstad kommune, hvor det søkes om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av urenset avløpsvann til Vesterelva i Glomma fra Dokka pumpestasjon. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.