Kvotejakt på gaupe i Nordland 2021

I år kan det felles seks gauper på kvotejakt i Nordland, hvorav inntil tre hunngauper over ett år. Jakta starter 1. februar og varer til og med 31. mars.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.01.2021

Miljødirektoratet har vedtatt en kvote på sju gauper i Nordland, men en påkjørt gaupe i Rana kommune i januar er trukket fra jaktkvota slik at seks dyr kan felles under jakta. Fordeling av kvota i fylket er fastsatt av den regionale rovviltnemnda.

Plikt til å holde seg oppdatert

Antall gauper som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Statsforvalteren i Nordland, nummer 755 31 560. Jeger må sjekke gjenværende kvote ved å ringe kvotetelefonen minimum to ganger i døgnet: før jaktstart om morgenen og mellom kl. 12:00 og 13:00.

Fordeling av kvota

De seks gaupene er fordelt som følger:

  • Deler av Narvik kommune: 1 gaupe
  • Deler av Hamarøy og Steigen kommuner: 1 gaupe
  • Fauske og Sørfold kommuner: 1 gaupe
  • Saltdal kommune og Bodø sør for Saltenfjorden/Skjerstadfjorden: 1 gaupe
  • Hattfjelldal, Grane, Vefsn kommuner: 1 gaupe
  • Bindal kommune: 1 gaupe
  • Lofoten, og Vesterålen (innenfor Nordland fylke), samt Sandhornøya i Gildeskål kommune og øyene Teksmona, Mesøya, Skjerpa og Meløya i Meløy kommune – fri jakt inntil totalkvota for Nordland er fylt.

Statsforvalteren kan i samråd med rovviltnemnda endre fordelingen av kvota mot slutten av jakta.

All avgang av gaupe skal belastes jaktkvota. Det betyr for eksempel at eventuelle påkjørsler eller skadefellinger må trekkes av jaktkvota. Dersom avgang av gaupe skjer utenfor områder med kvote eller der kvote fra før er fylt, avgjør Statsforvalteren hvilke fellingsområder som skal belastes.

Kart over fellingsområdene

Kart over fellingsområder kan sees på elektronisk kartløsning HER

Et oversiktskart over fellingsområdene kan også lastes ned HER.

Detaljkart for område Narvik nord kan lastes ned HER.

Detaljkart for område Narvik sør kan lastes ned HER.

Detaljkart for område Hamarøy/Steigen kan lastes ned HER.

Familiegrupper er fredet fram til 28. februar

For å begrense uttak av voksne hunndyr er familiegrupper av gaupe som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen fra jaktstart og frem til og med 28. februar. De tiltak som er mulige for å unngå felling av familiegrupper i denne perioden, skal være iverksatt.

Meldeplikt ved påskyting av gaupe

Ved alle skudd som løsnes mot gaupe skal jeger umiddelbart gi beskjed til Statsforvalteren i Nordland på telefonnummer 47829091. Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddplass skal også kunne påvises.

Kvotejakt i grenseområdene mot Troms 

I Narvik kommune fra Rombaken til Bjerkvik og øst for E6 mellom Bjerkvik og fylkesgrensa er det åpnet for kvotejakt som en del av kvota i Troms. Jakta i dette området administreres av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Tilgjengelig kvote i dette området gis på telefonsvarer 77 64 22 32. Alle som deltar på kvotejakt i dette området plikter å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote. Se mer informasjon på nettsidene til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Mer informasjon om kvotejakta

Kvotejakt på gaupe krever tillatelse fra grunneier. Informasjon om gaupejakt på statsgrunn finner du her HER.

Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Det er tillatt å bruke hagle eller rifle. Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt dersom det skal brukes rifle. Se spesielle regler for inneværende jaktår på miljødirektoratets nettsider.

Gaupejakta skal skje innenfor bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av Viltloven, samt bestemmelsene om kvotejakt i forskrift av om forvaltning av rovvilt.

Meld fra om familiegrupper

For å få best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Statsforvalteren vil derfor anmode jegerne om å melde fra om observasjoner av familiegrupper til Statens naturoppsyn, enten direkte per telefon eller via Skandobs.

Registreringsperioden for familiegrupper av gaupe er 1. oktober - 28. februar.

Alle innmeldinger av familiegrupper honoreres med kr 3000,-. Vilkåret er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen etter gjeldende regler. Se mer informasjon på denne nettsiden.

Oversikt over SNOs regionale rovviltkontakter i ditt nærområde finner du på denne nettsiden.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.