Har du sett gaupespor?

Spor etter familiegruppe av gaupe i Saltdal
Spor etter familiegruppe av gaupe i Saltdal Foto: Vegar Pedersen / Statens naturoppsyn.

Nå er det gode sporforhold over store deler av fylket og høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.11.2020

Alle innmeldinger av familiegrupper av gaupe honoreres med kr 3000,-. Vilkåret er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen etter gjeldende regler.

Vi håper at flest mulig melder fra om observasjoner av flere gauper i lag, enten det er spor eller eventuelle observasjoner, bilder eller film av dyr. Du kan raskt melde inn dette til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Registreringsseongen startet 1. oktober og avsluttes ved utgangen av februar hvert år fordi voksne dyr går sammen i parringstiden i mars og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. Det er allerede påvist familiegrupper i Hamarøy, Bodø, Saltdal og Rana. Både spor eller observasjoner fra nye områder og fra områder hvor det er kjente familiegrupper er viktige. Etter registreringssesongen bruker Rovdata disse dataene for å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har i fylket.   

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.