Samiske studiehjemler - lærerutdanning

Fylkesmannen i Nordland og sentrale myndigheter har som målsetting å rekruttere flere samisktalende lærere fordi undersøkelser viser at det er et økende behov for samisklærere og flere elever ønsker samiskopplæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2020

Lærere med godkjent pedagogisk utdanning kan søke om studiehjemmel for videreutdanning i samisk språk. Videreutdanningen må være studiepoenggivende ved et universitet eller høgskole, men er i noen tilfeller desentralisert til et samisk språksenter.

Søknad om studiehjemmel sendes fra kommunen der søkeren er tilsatt til Fylkesmannen i Nordland ved seniorrådgiver Kevin Johansen på e-post fmnokjo@fylkesmannen.no innen 29 mars. Hvis det er flere søknader enn Fylkesmannen har midler til vil vi prioritere ut fra samisk elevtall i kommunen.

Fylkesmannen minner om at kandidaten selv må søke opptak på studiet innenfor de fristene lærestedet har satt.

Studiehjemmel refunderer lønnsutgifter til kommunen basert på adjunkt med ti års ansiennitet, per tiden 520 000,- i året. Hvis det er et deltidsstudie vil studiehjemmelen reduseres proporsjonalt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.