Samiske studiehjemler - lærerutdanning

Fylkesmannen i Nordland og sentrale myndigheter har som målsetting å rekruttere flere samisktalende lærere fordi undersøkelser viser at det er et økende behov for samisklærere og flere elever ønsker samiskopplæring.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.04.2020

Lærere med godkjent pedagogisk utdanning kan søke om studiehjemmel for videreutdanning i samisk språk. Videreutdanningen må være studiepoenggivende ved et universitet eller høgskole, men er i noen tilfeller desentralisert til et samisk språksenter.

Søknad om studiehjemmel sendes fra kommunen der søkeren er tilsatt til Fylkesmannen i Nordland ved seniorrådgiver Kevin Johansen på e-post fmnokjo@fylkesmannen.no innen 29 mars. Hvis det er flere søknader enn Fylkesmannen har midler til vil vi prioritere ut fra samisk elevtall i kommunen.

Fylkesmannen minner om at kandidaten selv må søke opptak på studiet innenfor de fristene lærestedet har satt.

Studiehjemmel refunderer lønnsutgifter til kommunen basert på adjunkt med ti års ansiennitet, per tiden 520 000,- i året. Hvis det er et deltidsstudie vil studiehjemmelen reduseres proporsjonalt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.