Viktig informasjon om Elevundersøkelsen høsten 2023

Mange barn seer gjennom netting

For at skoler skal kunne gjennomføre Elevundersøkelsen nå i høst, må skoleeier gi dem tilgang gjennom Altinn. 

Publisert 31.08.2023

Som følge av at Utdanningsdirektoratet oppdaterer sine systemer, gjøres det endringer i tilgangsstyringen. 

Elevundersøkelsen er nå på ny digital plattform, og tilgangsstyring gjøres nå gjennom Altinn. UBAS (det gamle tilgangssystemet) kan ikke brukes for å gi skoleledere tilgang til administrasjon av Elevundersøkelsen. 

I Altinn er tilgangene styrt av organisasjonsnummer. Det betyr at skoleledere må være registrert på riktig organisasjonsnummer i Nasjonalt skoleregister. 

For brukerstøtte og mer informasjon om tilgangsstyring, må Altinn kontaktes. Dette systemet gir ikke Statsforvalteren brukerstøtte på. Dere finner også informasjon om dette på Udir sine nettsider (lenke i menyen til høyre). 

Vi minner om at udir arrangerer nettseminar for

Skoleeiere 25. september 1230-1330

Skoleledere 23. oktober 1230-1330

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.