Opnar for tre nye nasjonalparkar i Vestland

Hornelen som ligg 860 moh er den høgaste sjøklippa i Europa og har store verneverdiar. Området som blir foreslått verna er eit kystlandskap frå fjøre til fjell og har alpin kystflora med naturtypane sørvendt berg og rasmark.
Hornelen som ligg 860 moh er den høgaste sjøklippa i Europa og har store verneverdiar. Området som blir foreslått verna er eit kystlandskap frå fjøre til fjell og har alpin kystflora med naturtypane sørvendt berg og rasmark. Foto: Tore Larsen.

Regjeringa har gitt Miljødirektoratet i oppgåve å starte arbeidet med verneplanprosessar for fire heilt nye nasjonalparkar. 

Publisert 08.09.2021

Tre av nasjonalparkane ligg i Vestland: Hornelen, Masfjordfjella og Øystesefjella. Ein opnar også for utviding av nasjonalparkane Jostedalsbreen og Jotunheimen.

Verneframlegget er eit resultat av oppdraget innan supplerande vern som Statsforvaltaren i Vestland leverte på i 2019.

Les meir om oppdraget på Regjeringa sine nettisider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.