Region Bjørnafjorden har fått fleire marknadshagar

Kommunane Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes har fått fleire småskala grønsaksprodusentar dei siste åra. I denne biletserien får du innblikk i marknadshagen til fleire av produsentane i Samnanger og Bjørnafjorden. Ein kan vente sal av lokalproduserte grønsaker frå Tysnes til neste år.

Publisert 26.07.2022

 

Her finn du biletreportasjar frå to gardar i gamle Fusa kommune, frå 2021:

 

Gjengevoll Mangesysleri i Samnanger

 

I år kom marknadshagen på garden Gjengevoll mangesysleri i gang for fullt. Garden ligg i grenda Tveit i Tysse, og vert drifta av paret Mari og Kjetil Gjengedal Austvoll. Med dugnadshjelp har dei i år fått etablert faste dyrkingsbed som skal produsere grønsaker i fleire år framover. I tillegg har dei sauer, utegangargris, bakstehus med lefser og urteprodukt for sal – eit ekte mangesysleri!
I år kom marknadshagen på garden Gjengevoll mangesysleri i gang for fullt. Garden ligg i grenda Tveit i Tysse, og vert drifta av paret Mari og Kjetil Gjengedal Austvoll. Med dugnadshjelp har dei i år fått etablert faste dyrkingsbed som skal produsere grønsaker i fleire år framover. I tillegg har dei sauer, utegangargris, bakstehus med lefser og urteprodukt for sal – eit ekte mangesysleri! Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Dei dyrkar grønsaker på omtrent 1 daa, resten er til forproduksjon. Dei haustar óg urter og ville vekster for levering direkte til kundane eller inn i foredla produkt. For å sikre ein stabil grønsaksproduksjon – og fôrproduksjon – har det i år vorte gjort eit stor løft for å grøfte delar av arealet. Det er over 3000 mm med nedbør i året i Tysse, så det er viktig å ha kontroll på grøftesystema sine i dette området.
Dei dyrkar grønsaker på omtrent 1 daa, resten er til forproduksjon. Dei haustar óg urter og ville vekster for levering direkte til kundane eller inn i foredla produkt. For å sikre ein stabil grønsaksproduksjon – og fôrproduksjon – har det i år vorte gjort eit stor løft for å grøfte delar av arealet. Det er over 3000 mm med nedbør i året i Tysse, så det er viktig å ha kontroll på grøftesystema sine i dette området. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Biletet er frå byrjinga av juni år. Med ein kald vår vart mykje av produksjonen forseinka, men beda i denne terrasserte skråningen blir fort varma opp. Jorda er godt drenert her og er sør-vestvendte.
Biletet er frå byrjinga av juni år. Med ein kald vår vart mykje av produksjonen forseinka, men beda i denne terrasserte skråningen blir fort varma opp. Jorda er godt drenert her og er sør-vestvendte. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Foredling nær råvarene: Oppalet er i eit heimesnekra drivhus og urtene på eit areal like ved foredlingslokala i kjellardelen på hovudhuset.
Foredling nær råvarene: Oppalet er i eit heimesnekra drivhus og urtene på eit areal like ved foredlingslokala i kjellardelen på hovudhuset. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Tunellen er ny av året og dei dyrkar tomat og agurk der.
Tunellen er ny av året og dei dyrkar tomat og agurk der. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

For å halde ugraset vekke i etableringsåra, nyttar dei papp ut mot kantane og dekker til med flis frå lauvtre for å sikre pappen mot vind og forseinke ugraset. I faste bed blir jorda løsna med ein brei-greip (broad-fork) før nytt hald med grønsaker (bilete til venstre).
For å halde ugraset vekke i etableringsåra, nyttar dei papp ut mot kantane og dekker til med flis frå lauvtre for å sikre pappen mot vind og forseinke ugraset. I faste bed blir jorda løsna med ein brei-greip (broad-fork) før nytt hald med grønsaker (bilete til venstre). Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

 

Gjengevoll Mangesysleri ynskjer å gje innsikt i korleis det er å kjøpe og drive eit småbruk på Vestlandet. Dei driv ein pludrecast som du kan fylje på www.gjengevoll.no.
Gjengevoll Mangesysleri ynskjer å gje innsikt i korleis det er å kjøpe og drive eit småbruk på Vestlandet. Dei driv ein pludrecast som du kan fylje på www.gjengevoll.no. Foto: Frøydis Lindén / SFVL.

Gjengevoll mangesysleri på facebook

@mangesysleriet

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.