Autorisasjonsordning for plantevernmiddel og gnagarmiddel

Ein treng autorisasjon for både å kjøpe og handtere plantevernmiddel, og for å kunne bekjempe problem med gnagarar på eigen gard. Statsforvaltaren skal syte for at det blir gitt kurs og eksamen i autorisasjonsordningane kvart år.

Les meir om kven som har rett på autorisasjon, autorisasjonskurs og praktisk infomasjon om kurs, eksamen og bevis under menyane på toppen av denne nettsida.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.