Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

For generelle råd frå helsestyresmaktene og oversikt over informasjon til publikum og helsepersonell, klikk her.

Referat frå møte med kommunane, helseføretaka, fylkeskommunen, KS og Sivilforsvaret finn du her

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.03.2020

Ivaretaking av personar med rus og psykiske lidingar i kommunen under koronavirus

Helsedirektoratet har utarbeidd rettleiing for korleis kommunen best kan ta vare på dei.


Publisert 18.03.2020

Koronavirus og konsekvens for kvalifiseringsprogrammet

Dersom deltakarar i kvalifiseringsprogrammet ikkje får følgt opp tiltak eller aktivitet i programmet som følgje av pandemisituasjonen, skal dette inntil vidare ikkje føre til at programmet blir stansa, trekk i stønad eller liknande.


Publisert 18.03.2020

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet.


Publisert 17.03.2020

Nav må sørgje for at dei som treng sosialhjelp får hjelp

Når Nav-kontora stengjer for publikumsbesøk på grunn av smittefare, så har kommunane ansvar for å oppretthalde tenestene til dei som har behov for stønad til livsopphald.


Publisert 16.03.2020

Telefonmøte med kommunane

Her følgjer referat frå telefonmøte 13. mars mellom Fylkesmannen, kommunane og helseføretaka.


Publisert 16.03.2020

Skule- og barnehagetilbod til barn av føresette med kritisk samfunnsfunksjon eller verksemdkritisk oppgåve

Tilbod når føresette har kritisk samfunnsfunksjon eller verksomdkritisk oppgåve.


Publisert 16.03.2020

Skule- og barnehagetilbod til barn med særskilte omsorgsbehov

Tilbod for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.


Publisert 16.03.2020

Avlysing av eksterne aktivitetar

På grunn av koronasituasjonen avlyser vi alle eksterne aktivitetar fram til 1. august. Vi kjem heller ikkje til å planleggje nye samlingar i denne perioden.


Publisert 14.03.2020

Kontorstadane våre held stengt

På grunn av Covid-19-situasjonen, vil kontora våre i Leikanger, Bergen og Førde vere stengde for publikum fram til 27. mars. 


Publisert 14.03.2020

Smittevernplanane i Vestland er tilstrekkeleg oppdaterte

Kommunane i Vestland har fungerande smittevernplanar. Det viser oversikta vi har laga etter at koronaviruset braut ut i Kina. Vi oppmodar helsetenestene om å følgje med på nettsidene til Folkehelseinstituttet for oppdaterte råd.