Færre klagar på sosialhjelpsvedtak

I 2022 behandla Statsforvaltaren i Vestland 258 sosialklagesaker. Dette er 40 færre enn i 2021 og 89 færre enn i 2020.

Publisert 03.01.2023

Vår gjennomsnittlege saksbehandlingstid var 0,6 månad, og vi behandla 99,6 prosent av klagesakene innan tre månader.

Vi stadfesta 86 prosent, oppheva 11 prosent og omgjorde 3 prosent av dei vedtaka som var klaga på.

Klagesakene fordeler seg på 30 Nav-kontor. Tabellen viser dei 12 Nav-kontora i Vestland som hadde 6 eller fleire sosialklagesaker i 2022:

Nav-kontor

Klager

Bergen vest 39
Bergenhus 34
Bergen nord 28
Årstad 25
Øygarden 23
Kvinnherad 15
Bergen sør 14
Høyanger 10
Alver 7
Askøy 6
Sveio 6
Voss 6

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.