Statsforvaltaren har avslutta tilsyn

I vår blei eit barn på 13 år funne omkomme. Statsforvaltaren har etter dette ført tilsyn med barnevernstenesta, barnevernsinstitusjonen der barnet budde og spesialisthelsetenesta.

Publisert 21.12.2022

Vi har henta inn dokumentasjon i saka. Etter vår vurdering fekk barnet forsvarleg hjelp frå barnevernstenesta, og forsvarleg omsorg under opphaldet i privat barnevernsinstitusjon.

Barnet fekk hjelp frå spesialisthelsetenesta. Dokumentasjonen viser at tenestene samarbeidde, følgde nasjonale retningsliner og etablert praksis, og gjorde individuelle vurderingar i ein vanskeleg situasjon. Vi har vurdert at helsehjelpa barnet fekk frå spesialisthelsetenesta også var forsvarleg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar