Mølen fuglefredningsområde

På moreneryggen på Mølen ligger et gravfelt med minst 230 gravrøyser og steinlegninger. Her en storrøys ut mot havet.
På moreneryggen på Mølen ligger et gravfelt med minst 230 gravrøyser og steinlegninger. Her en storrøys ut mot havet. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Mølen er en av Norges ypperste fuglelokaliteter. I løpet av noen timer en god høstmorgen kan hundre tusen fugler passere rullesteinstrendene på vei til sørligere strøk.

Publisert 30.11.2018

Last ned PDF med mer informasjon om Mølen fuglefredningsområde

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding