Tangvald naturreservat

Tangvald naturreservat.
Tangvald naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Tangvald naturreservat ligger sør for Stokkevannet i Bamble. Reservatet grenser til Rognsflauane naturreservat i sørøst. Tangvald har en av landets fineste alm-lindeskoger, men en kan også finne parti med gråor-askeskog og svartor-strandskog.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.11.2019

De dominerende treslagene i området er ask og alm, med stedvis innslag av lind og lavlandsbjørk. Blant busker og småtrær finner en flere varmekrevende arter. Nærmere bakken vokser det et rikt mangfold av arter, bl.a. vårerteknapp, ramsløk, myske, tannrot, blodstorkenebb, vårmarihand og krattfiol. Berggrunnen består av sedimenter fra de geologiske periodene kambrium og silur (kambro-silur).

 

Tangvald er fredet for å bevare en av de rikeste forekomstene av alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum) i Norge.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding