Løyve til kompostering – Rolf Grohs AS

Verksemda Rolf Grohs AS har fått løyve til kompostering av hestemøkk.

Publisert 09.07.2021

Rolf Grohs AS har fått løyve til å kompostere hestemøkk inntil 2000 m3 i året på gnr. 221/bnr. 20 i Skien kommune.

Statsforvaltaren har vedtatt å gi løyve på visse vilkår.

Vedtaket kan klagast på av parter i saka og andre med rettsleg klageinteresse.

Eventuelle klage må ein grunngi og sende innan 1. aug  2021 til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg

eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

Kontaktperson Elisabet Rui 33 37 11 78,  e-post sfvtpost@statsforvalteren.no