Endring av løyve til verksemd etter forureiningslova – Nortura Eggprodukter AS i Tønsberg

Fylkesmannen har endra løyve til verksemd etter forureiningslova, sist endra 04.06.03, for Nortura Eggprodukter AS på Revetal i Tønsberg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.05.2020

Endringane gjeld mellom anna auka grenseverdiar for utslepp av prosessavløpsvann som går til kommunalt renseanlegg og krav til lukt.

 

For meir informasjon om løyvet, vilkår og krav, sjå dokumenta i sidemenyen.