Ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark

Etter gjennomført høring har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark nå fastsatt ny forskrift som regulerer fisket etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark. I hovedtrekk økes vernet for storørreten.

Publisert 31.05.2022, Sist endra 28.02.2024

Forskriften er gjeldende fra 1. juni 2022 og finnes på Lovdata.

Statsforvalterens miljøavdeling har ansvar for forvaltning av laks, sjøørret og trua ferskvannsarter, herunder storørret, med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven (inkl. forskrifter) og naturmangfoldloven. 

Miljødirektoratet fastsetter nasjonale forskrifter, mens Statsforvalterne fastsetter regionale forskrifter.

Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Vestfold og Telemark er en slik regional forskrift, som har til hensikt å beskytte bestander av anadrom laksefisk (ut over de nasjonale bestemmelsene) og storørret. Forskriften angir fredningssoner i anadrome vassdrag og innlandsvassdrag, samt redskaps- og fangstbegrensing i vassdrag med storørret. Forskriften går også inn på høstbare arter innlandsfisk, derfor er denne forskriften vedtatt i samråd med Fylkeskommunen.

Les mer om bakgrunnen for forskriften i vedtaksbrevet.

Les mer om fiskeregler på Statsforvalterens nettsider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.