Revidert veileder til matjordplan

Veilederen skal være et hjelpemiddel til kommuner og planleggere for å følge opp kravet til utarbeiding av matjordplan ved formålsendring av dyrka og dyrkbar jord.

Publisert 18.08.2022

Veilederen til matjordplan er revidert i et samarbeid mellom NLR Viken, Statsforvalteren, enkelte kommuner og fylkeskommunen som har skrevet veilederen. De største endringene er klargjøring av Mattilsynet sin rolle på dette området. I tillegg er det økt fokus på jordboende sykdommer og ugress. Vurdering av dreneringsbehovet på mottaksarealet er også kommet inn på sjekklisten.

Oppdatert veileder finner dere i høyre kolonne på jordvern-siden.