Revidert veileder til matjordplan

Veilederen skal være et hjelpemiddel til kommuner og planleggere for å følge opp kravet til utarbeiding av matjordplan ved formålsendring av dyrka og dyrkbar jord.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.08.2022

Veilederen til matjordplan er revidert i et samarbeid mellom NLR Viken, Statsforvalteren, enkelte kommuner og fylkeskommunen som har skrevet veilederen. De største endringene er klargjøring av Mattilsynet sin rolle på dette området. I tillegg er det økt fokus på jordboende sykdommer og ugress. Vurdering av dreneringsbehovet på mottaksarealet er også kommet inn på sjekklisten.

Oppdatert veileder finner dere i høyre kolonne på jordvern-siden.