Andfjorden-plan på høring til høsten

Siden konsekvensutredningen ble lansert i fjor vår har Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland arbeidet med å utarbeide et forslag til marin verneplan for Andfjorden. Dette arbeidet pågår fortsatt og vi tar sikte på å få sendt forslaget på høring i løpet av høsten.

Publisert 20.06.2022

Underveis i arbeidet med høringsforslaget har vi drøftet problemstillinger med brukerne av Andfjorden, som omfatter forsvars-, fiske- og akvakulturinteresser, forvaltning og interesseorganisasjoner.

Etter at vi begynte å se konturene av et verneforslag har vi drøftet dette med de berørte kommunene. Gjennom disse møtene har vi fått innspill om å trekke vernegrensen lengre ut ifra land. De berørte kommunene er: Andøy, Harstad og Senja.

Arbeidsutvalget for marin verneplan for Nord-Norge har gitt oss i oppdrag å belyse hva et slikt grensealternativ vil innebære for verneplanen. Dette holder vi på med nå.

Vi har også innhentet ytterligere kunnskap om en del temaer.

Havforskningsinstituttet har gitt oss forvaltningsråd om korallers tålegrense for Forsvarets sprengeaktivitet og Fiskeridirektoratets opprensking av tapte fiskeredskaper.

Havforskningsinstituttet har videre modellert havstrømmene for utredningsområdet og gitt anbefalinger om områder egnet for vannovervåkning.

Havforskningsinstituttet har også kartlagt korallrevet nord for Steinavær og bambuskorallskogen innerst i Andfjordbassenget.

Resultatene av disse kartleggingene vil ligge til grunn for utformingen av beskyttelsesområder for å ta vare på disse korallforekomstene.

Vi vil drøfte kartleggingen med lokale fiskeriinteresser etter sommerferien.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.