Marint vern

Verneområder i sjø opprettes for å beskytte marine verneverdier.

Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni.

Det kan være områder som:

  • inneholder særegne eller representative økosystemer og som er uten tyngre naturinngrep
  • inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
  • representerer en bestemt type natur
  • på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold
  • utgjør en spesiell geologisk forekomst
  • har særskilt naturvitenskapelig verdig
  • har særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en eller flere nærmere bestemte arter

Kilde: Naturmangfoldloven § 39


Nyheter om marint vern:

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.06.2020

Første marine verneområder i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni.


Publisert 04.01.2019

Marin verneplan for Andfjorden

Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland utreder vern av vern av sjøområdet mellom og utenfor Andøya og Senja.