Merkenemda i Troms | Romssa mearkalávdegoddi

Merkenemnda i Troms behandler og godkjenner søknader om reinmerke i Troms reinbeiteområde. Søknader om reinmerke sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Alle medlemmene er valgt av distriktslederne. Statsforvalteren er sekretariat for nemnda. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd ved klagesaker.

Merkenemda er:

Fra 01.01.2023 - tom. 31.12.2024

Ole Johan Jonsson Eira,
jođiheaddji/leder 
Johnny Mathis Sara,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 

Fra 01.01.2023 - tom. 31.12.2026

 
Máret Rávdná Buljo, nubbinjođiheaddji/nestleder Karen Inger Maret Baal,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem
 
Johan Anders Oskal,
stivrralahttu/styremedlem
Ole Isak Eira,
peršovnnalaš várrelahtut/personlig varamedlem