Endrer satser for sosialhjelp

Foreldre med barn i alderen 0-5 år som har behov for økonomisk sosialhjelp får nå mer penger til livsopphold.

 

Publisert 06.09.2021

Satsen for barn 0-5 år har økt til kroner 3 150 per måned.

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. september 2021 (satser gjeldende fra 1. januar 2021 i parentes):

Enslige

kr  6 450

(kr  6 450)

Ektepar/samboere

kr  10 800

(kr  10 800)

Person i bofellesskap

kr  5 400

(kr  5 400)

Barn 0-5 år

kr  3 150

(kr  2 850)

Barn 6-10 år

kr  3 250

(kr  3 250)

Barn 11-17 år

kr  4 250

(kr  4 250)

For mer informasjon se i lenke

Kontaktpersonar