Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Ansvarleg:
Helseavdelingen, Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner og bydeler
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Ordningen er etablert for å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og for å bidra til kompetanseoppbygging i kommunene

Publisert 12.01.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler søknader fra kommunene og bydelene i Oslo, Viken og Innlandet. Søknad og rapportering sendes til sfovpost@statsforvalteren.no

Søknad- og rapporteringsskjema finner du under fanen «Dokumenter».

Du kan kontakte Statsforvalteren, Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i ditt fylke for råd og veiledning. 

Tilskuddet blir forvaltet i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB). 

Ved interkommunale tiltak/prosjekter må en enkelt kommune stå som formell søker. Ved interkommunale tiltak/prosjekter bør samarbeidsavtale legges ved søknaden.

For regelverk og mer informasjon om ordningen se lenke på høyre side.

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Ansvarleg:
Helseavdelingen, Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner og bydeler
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025