Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31. mars 2022

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging.

Publisert 10.02.2022

Tilskuddsordningen er etablert for styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Ved søknad om tverrfaglige og oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam rettet mot barn og unge og deres familier (f.eks. etter modell av FACT-ung) og andre organisatoriske forpliktende samhandlingstiltak, skal det utarbeides felles søknad og samarbeidsavtale mellom kommune(r) og helseforetak. Når kommuner og helseforetak søker sammen skal kommunen stå som hovedsøker. Søknaden bør da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket og underskrives av begge parter.

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Innlandet
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31. mars 2022