Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging.

Publisert 05.02.2021

Kunngjøring av tilskuddsordningene Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging, kapittel 765 post 60.

Helsedirektoratet kunngjør denne tilskuddsordningen og vi viser til deres hjemmesider på www.helsedirektoratet.no.

Regelverk og søknadsskjema finner du under "lenker" og "dokumenter". For de som mottok midler over denne ordningen i 2020, finnes rapporteringsskjema samme sted.

For de som mottok tilskudd over denne ordningen for 2020 er det krav om revisorattestert regnskap som skal være levert innen 31.03.2021.

Søknads- og rapporteringsfrister

  • Søknadsfrist er 12.03.2021.
  • Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2020 er samme dato

Kommunene og deler av spesialisthelsetjenestene i Innlandet har vært aktive i forbindelse med denne tilskuddsordningen tidligere, og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2021.

Vi gjør oppmerksom på at Helse- og omsorgsdepartementet har utlyst ekstramidler: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge.

Disse midlene er utlyst i egen sak her. Der finner du også regelverk og søknadsskjema.

 

Søknadene sendes Statsforvalteren i Innlandet pr. post:

Statsforvalteren i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no   gjerne med elektronisk kopi til Arild Bækkevold (fmheabe@statsforvalteren.no).

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021