Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Nord-Fron kommune 27. november og 4. desember 2019

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Nord-Fron kommune, 27. november og 4. desember 2019

Publisert 02.12.2020

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010) § 29 og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011).

Målet med tilsynet var å undersøke om Nord-Fron kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt.

Varsel om tilsynet og endelig rapport ligger vedlagt.

Tilsynsinformasjon

DATO: 27. november og 4. desember 2019

STED: Nord-Fron kommune, Nedregata 50, 2640 Vinstra

ANSVARLIG: FMIN ved enhet for samfunnssikkerhet og beredskap 

TYPE TILSYN: Kommunal beredskapsplikt