Ny veileder for pandemiplanlegging

Helsedirektoratet har utarbeidet en momentliste for plandemiplanlegging, til hjelp ved utarbeidelse av lokalt planverk i kommuner og helseforetak.

Publisert 02.12.2020

Pandemiplanlegging - et verktøy for kommuner og helseforetak

Etter helseberedskapsloven er kommunene, samt offentlige helseforetak og enkelte private sykehus som tilbyr helsetjenester på linje med helseforetakene, pliktige til å ha en beredskapsplan for virksomheten. Dette inkluderer tiltak for å sikre medisinsk behandling og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført.

Veiledning til utarbeidelse av lokalt planverk

Publikasjonen er en utvidet momentliste over tema som kan vurderes og brukes som grunnlag når kommune og helseforetak og andre i spesialisthelsetjenesten utarbeider lokalt planverk.

Produktet finnes på Helsedirektoratets nettside under "Pandemiplanlegging". Det er tre underkapitler:

1. Pandemiplanlegging i kommunen

2. Pandemiplanlegging i helseforetak

3. Bakgrunn for pandemiplanlegging.

Vedlagt ligger dokumentene i .pdf format.