Tilsyn med helseberedskap

Statsforvalteren avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helseberedskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet.

Gjennomføring

Tilsyn med helsemessig beredskap i kommuene skal gjennomføres som felles tilsyn med statsforvalterens tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven.

Tips til planverk

Noen kommuner ønsker å ha en egen plan. Andre har integrert helse- og sosial beredskap i kvalitetssystemet, eller i overordnet beredskapsplan.

Uansett hvordan man organiserer arbeidet med helse- og sosial beredskap i kommunen må momentene i malen som ligger linket under Dokumenter være med i planen for helse- og sosial beredskap.

Tips - Hvordan lage en god helseberedskapsplan?

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.12.2020

Ny veileder for pandemiplanlegging

Helsedirektoratet har utarbeidet en momentliste for plandemiplanlegging, til hjelp ved utarbeidelse av lokalt planverk i kommuner og helseforetak.