Beredskapsøvelser 2024

Oppdatert 23.01.2024

På denne siden vil du finne oversikt over beredskapsøvelser i regi av 

  • Øvingsutvalget i Innlandet
  • Statsforvalteren i Innlandet

Dato for øvelsene oppdateres fortløpende.

Øvingskalender 2024

Øvelser i regi av Statsforvalteren i Innlandet.

Dato Kommune Nabokommuner involvert
20. februar Øystre Slidre Kommuner i Valdres
Høst 2024 Sør-Odal Kommuner i Kongsvingerregionen
Høst 2024 Gausdal Kommuner i Lillehammerregionen/Midt-Gudbrandsdalen

 

 

Øvelser i regi av Øvingsutvalget i Innlandet.

31. mai

Øvelse Skibladner - Fullskala m/markører

Scenario

Evakuering av Skibladner

Aktører planlegging

Politiet, Brann, Sykehuset Innlandet, Sivilforsvaret, Statsforvalter, RVTS ØST, HV, FORF og aktuelle kommuner, SFOV

Aktører gjennomføring

Samme

Fagdag

Kompetansedag i forkant av øvelsen for aktuelle aktører 

 

Høst

Gran - Spilløvelse uten fysisk skadested

Område/tiltak

Transport ulykke - Gjøvikbanen

Aktører planlegging

Politiet, Brann, Sykehuset Innlandet, Sivilforsvaret, Statsforvalter, RVTS ØST, HV, FORF og aktuelle kommuner

Aktører gjennomføring

Samme

Fagdag

Blir en del av øvelsesdagen

 

 

 

 

 

Øvingsutvalget i Innlandet

Øvingsutvalget ledes av politiet og består ellers av nødetatene, Statsforvalteren, Sivilforsvaret, Heimevernet og de frivillige. Det er Statsforvalteren som har all dialog med den involverte kommunen om øvelsen.

V. Statsforvalterens oppgaver som veileder og pådriver

Statsforvalteren skal gi råd, veilede og være pådriver for et målrettet og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket

Statsforvalteren skal ta initiativ til og tilrettelegge for beredskapsøvelser og andre kompetansehevende tiltak i fylket