Instruktørkurs Nødnett

Bilde som viser kursdeltagelse
Foto: Monica Lunde.

Flere kommuner i Østerdalen (Alvdal, Tolga, Rendalen, Tynset, Åmot og Folldal) har tatt initiativ til å øke kompetansen på Nødnett. De har fått inn DSB til å holde instruktørkurs, slik at de kan øve flere ansatte i bruk av Nødnett. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.04.2023

Statsforvalteren var så heldig å få være med på kurset, slik at vi også øker egen evne til å følge opp kommunene når de nå øker satsingen på Nødnett.

På kurset fikk deltagerne en inngående gjennomgang av hvordan Nødnett skal/bør brukes for å utnytte mulighetene best mulig. I tillegg ble deltagerne kurset i hvordan de selv skal lære opp andre i bruk av Nødnett.

Nødnett er et viktig verktøy for kommunene, som alternativ kommunikasjon under Ekom-bortfall, som et effektivt kommunikasjonsverktøy ved uønskede hendelser og som et arbeidsverktøy for enkelte avdelinger/enheter i daglig drift. Jo mer Nødnett brukes, jo bedre blir vi til å bruke det under uønskede hendelser.

Statsforvalteren oppfordrer til økt bruk og kompetanse på Nødnett, da dette er første alternative kommunikasjonsmiddel når normale kanaler ikke er tilgjengelige. Samhandling med nødetatene foregår også mye via Nødnett når det oppstår hendelser som krever det.

Bilde som viser kursdeltagere
Foto: Monica Lunde.

Kontaktpersonar