Oppstartmelding

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.05.2013

Fylkesmannen sendte ut formell melding om oppstart av verneplanarbeidet 1. juli 2013. Vi har dermed kunngjort oppstart av verneplanarbeidet jf. naturmangfoldloven § 42, 1. ledd.
Faksimile av melding om oppstart av verneplanarbeid for tidligere Hjerkinn skytefelt
Formålet med oppstartmeldingen er å informere, innlede til medvirkning i prosessen og skape et godt grunnlag for å vurdere konsekvenser og utarbeide et verneforslag. Meldingen ble sendt bredt ut med frist for høringsinnspill 15. oktober 2013 (senere utsatt til 31. oktober 2013). Fylkesmannen arrangerte et åpent høringsmøte på Toftemo turiststasjon 10. oktober med godt oppmøte. Møtet var annonsert i lokalaviser og på våre internettsider.

Oppstartmeldingen
Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt - Melding om oppstart av verneplanprosess, (Fylkesmannen i Oppland, 2013)

Følgebrev med adresseliste

Høringsinnspill
Fylkesmannen mottok mange innspill til oppstartmeldingen. Vi har laget en oppsummering som vil følge et verneforslag på høring (se også nyhetssak nedenfor):
Oppsummering av høringsinnspill til oppstartmelding for Hjerkinn skytefelt
Alle høringsinnspillene i sin helhet (samlet i ett dokument), januar 2014


Tilbake til hovedsiden: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt


Publisert 02.12.2013

Mange innspill til oppstartmelding for Hjerkinn skytefelt

Fylkesmannen har mottatt 24 høringsinnspill til melding om oppstart av verneplanarbeidet. Majoriteten av høringsinnspillene kommer fra lokale høringsinstanser.