Innledende møter

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.05.2013

Fylkesmannen vil invitere til en rekke møter med bl.a. kommunene og berørte brukere, reiselivet, samt miljø- og friluftsorganisasjoenen i løpet av verneplanprosessen. Vi valgte innledningsvis å invitere ulike grupper til tre forskjellige innledende møter før vi skulle sende ut formell melding om oppstart av verneplanarbeid. 

Gjennomførte møter:

Invitasjon til innledende møte med kommunene og fylkeskommunen, 3. mai 2013
 - Referat fra møtet 3. mai 2013
 - Lysbildepresentasjon 3. mai 2013
Invitasjon til innledende møte med reiselivet, natur- og friluftsorganisasjonene m.fl., 29. mai 2013
 - Referat fra møtet 29. mai 2013
 - Lysbildepresentasjon 29. mai 2013
Invitasjon til innledende møte med Statskog, Forsvarsbygg, fjellstyrene m.fl., 20. juni 2013
 - Referat fra møtet 20. juni 2013
 - Lysbildepresentasjon 20. juni 2013


Tilbake til hovedsiden: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt