Koordinerende kontaktutvalg

    

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.10.2013

I tillegg til referansegruppa har vi opprettet et kontaktutvalg. Utvalgets oppgave er å samordne de ulike planprosessene som berører samme område. De andre planprosessene som vil kunne pågå samtidig med verneplanarbeidet er rullering av regional plan for Dovrefjellområdet, revisjon av forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell og en felles kommunedelplan for Lesja og Dovre kommuner. Forsvarsbygg tilbakefører skytefeltet til mest mulig naturlig tilstand.

Kontaktutvalget består av følgende:  
Bengt Fasteraune Dovre kommune
Hanne Alstrup Velure Lesja kommune
Aud Hove Oppland fylkeskommune
Hilde Frankmo Tveråen Dovrefjell nasjonalparkstyre
Pål Skovli Henriksen Forsvarsbygg
Trond Berger Statskog (grunneier)

 


Tilbake til hovedsiden: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

Aktuelt

Kontaktpersoner

Line Andersen
Tlf. 61 26 60 71

 

Møteinnkallinger og -referater